Blog Department

Oppositie strijdt voor openbaarheid van bestuur

Woensdag 26 juni sprak de Haarlemse gemeenteraad over de geheimhoudingsbeleid van burgemeester en wethouders (b&W). Dat was na zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Holland waarin het geheimhoudingsbeleid van b&w werd gekraakt. Hier een samenvatting van het debat dat volgde, waarbij opvalt dat alleen de oppositiepartijen zich roerden:

Wienen wauwelt maar wat in PwC-debat

Woensdagavond legde burgemeester en wethouders van Haarlem voor het eerst verantwoording af over het geheimgehouden PwC-rapport. In het debat kwamen openbaarheid van bestuur, bestuurlijke integriteit en de betrouwbaarheid van de overheid samen.   Burgemeester Wienen kreeg het zwaar te verduren van de oppositiepartijen. De coalitie hield zich stil. Dit is een terugblik ‘the day after’…

Read More

Eva luidde de klok, maar niemand wilde het horen

In 2014 wordt Eva Sebok ontslagen bij de gemeente Haarlem. Sinds de zomer van 2016 heb ik contact met haar. Er volgen verschillende gesprekken om duidelijk te krijgen wat haar is overkomen. Haar verhaal is al die jaren consistent en ze overtuigt mij met bewijsstukken. Ze schetst een beeld van een verrote en incompetente organisatie. Meermaals…

Read More

Stop het gemeentelijke monopolie op integriteit!

Ja; ik maak mij druk om de integriteit van de gemeente Haarlem (zie video). De mensen met de meeste macht op dit gebied zijn de burgemeester en de gemeentesecretaris. En juist zij willen niet dat anderen over hun schouders meekijken. Het onterecht achterhouden van het PwC-rapport bewijst dat ook de burgemeester en gemeentesecretaris gecontroleerd moeten worden.

Nieuwe onthullingen ondersteunen oude beweringen Elswoutshoek

Hoe komt het dat Bloemendaal niet kan afrekenen met het dossier Elswoutshoek (EWH)? Waarom kunnen raadsleden, ambtenaren, bestuurders en belanghebbenden het niet eens worden? Het is de grote vraag die telkens opkomt wanneer weer wat (geheime) informatie aan de oppervlakte komt. Tijdens haar vakantie zijn er onthullende papieren afgeleverd bij Jet Schol. Deze Bloemendaalse volgt…

Read More

Gemeentebestuur beunhaast met nevenfunctiebeleid

Het nevenfunctiebeleid van de gemeente bestaat op papier. In de praktijk stelt het niet veel voor. Schrijnend zijn de voorbeelden van ambtenaren die zich bloot stellen aan de schijn van belangenverstrengeling. Het voedt de gedachte dat er geen regie is. Ambtenaren moeten nevenactiviteiten melden om de kans op belangenverstrengeling te controleren. Denk aan een beleidsmedewerker…

Read More

Burgemeester Wienen houdt deur gesloten voor Haarlemse Angels

Hells Angels Haarlem willen hun clubhuis terug. De sluitingstermijn van twee jaar zit erop en ze hebben drie leden uit de club gezet. De sluitingstermijn is verlopen, alleen burgemeester Jos Wienen weigert met ze te praten. Dat bleek dinsdag tijdens de zitting bij de Raad van State. Advocaat Van der Velde snapt de gemeente Haarlem…

Read More

Haarlemmers verzetten zich tegen juridische minachting van gemeente

Haarlem minacht juridische procedures. Dat blijkt regelmatig tijdens zittingen bij de rechtbank. Vorige week maandag werd er een Wob-zaak aangehouden omdat de rechtbank de gemeente met huiswerk terugstuurde. Twee weken geleden verklaarden juridische medewerkers bij aanvang van de zitting dat zij fouten had gemaakt. En bij procedures van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden fouten…

Read More

Democratie gaat over meebeslissen!

Piet de Vries kent het klappen van de zweep. Als oud-wijkraadvoorzitter bemoeit hij zich al jaren met besluitvorming op het stadhuis van Haarlem. Inmiddels heeft hij de initiatiefgroep Versterking Lokale Democratie opgericht. Op 6 februari organiseert de initiatiegroep in De Pletterij een debat waarbij ze uitleggen hoe je met wijkraden de lokale democratie kunt versterken….

Read More