Adviescommissie: openbaar geheimhoudingsbesluit

De gemeente Bloemendaal moet het geheimhoudingsbesluit van november 2014, document 2014065941, openbaren. Dat schrijft de Bloemendaalse commissie voor bezwaarschriften in haar advies: ”Het moet naar mening van de commissie mogelijk zijn dit besluit ten minste deels te verstrekken.”

De hoor- en adviescommissie komt met haar advies nadat het Bloemendaalse college van burgemeester en wethouders eerder inzage weigerden. Dit tot verontwaardiging van de bezwaarmaker omdat hij vindt dat alle gemeentelijke besluiten te controleren moeten zijn.

Het geheimhoudingsbesluit van 4 november 2014 speelt een belangrijke rol in de strafzaak tegen raadslid Marielys Roos. Tijdens verschillende rechtszittingen informeerde Roos’ raadsvrouw naar het document, maar niemand kon het haar tonen. Het voedde de gedachte dat het besluit niet bestond of niet was ondertekend.

De adviescommissie kreeg het document in eerste instantie ook niet toegestuurd. De advocaat van de gemeente meldde een dag later dat het besluit alsnog is verstrekt aan de commissie.

“De niet-openbare (ondertekende) besluitenlijst van de vergadering van 4 november 2014 heb ik gezien. Gelet hierop kon ik u ook meedelen dat deze alleen gaat over het besluit tot het opleggen van geheimhouding. Deze besluitenlijst is aan de bezwaarschriftencommissie verstrekt”, aldus Coline Norde van Geelkerken Linskens Advocaten die namens de gemeente optreedt.

Eén van de reden om een wob-verzoek in te dienen, was om te controleren of het besluit rechtsgeldig is. Op zo’n document hoort ook een handtekening te staan en daarom is gevraagd naar de originele documenten.

Uit het advies van de commissie blijkt dat de gevraagde besluitenlijst ondertekend zou zijn. “De commissie heeft geconstateerd dat de niet-openbare besluitenlijst van 4 november 2014 op wettelijk voorziene wijze is ondertekend door de burgemeester en de secretaris.”

Of burgemeester Roest en de wethouders Heijink, Wijkhuisen en De Roy van Zuidewijn-Rive het geheimhoudingsbesluit alsnog (deels) gaan openbaren, is onduidelijk.

In de brief van de gemeente staat: “Het advies is nog geen besluit over uw bezwaarschrift. Het betreft echt een advies. Het college zal binnenkort een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Daarbij speelt het advies van de bezwaarschriftencommissie een belangrijke rol.”

Wordt vervolgd.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *