Blog Department

Haarlemmers verzetten zich tegen juridische minachting van gemeente

Haarlem minacht juridische procedures. Dat blijkt regelmatig tijdens zittingen bij de rechtbank. Vorige week maandag werd er een Wob-zaak aangehouden omdat de rechtbank de gemeente met huiswerk terugstuurde. Twee weken geleden verklaarden juridische medewerkers bij aanvang van de zitting dat zij fouten had gemaakt. En bij procedures van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden fouten…

Read More

Democratie gaat over meebeslissen!

Piet de Vries kent het klappen van de zweep. Als oud-wijkraadvoorzitter bemoeit hij zich al jaren met besluitvorming op het stadhuis van Haarlem. Inmiddels heeft hij de initiatiefgroep Versterking Lokale Democratie opgericht. Op 6 februari organiseert de initiatiegroep in De Pletterij een debat waarbij ze uitleggen hoe je met wijkraden de lokale democratie kunt versterken….

Read More

B&W hebben meer nevenfuncties dan opgegeven

Het overzicht van nevenfuncties van burgemeester en wethouders van Haarlem was niet up-to-date. Burgemeester Wienen en wethouders Meijs bleken meer nevenfuncties te hebben dan opgegeven in het overzicht. Inmiddels is de website bijgewerkt, meldt bestuursadviseur Eduard Terpstra. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat wethouder Marie-Thérèse Meijs bestuurslid is bij Haerlems Juweel. Hierbij is opvallend is…

Read More

Haarlem strijdt om geheim PwC-rapport

Meer dan 92 alinea’s. Zoveel hadden de rechercheurs van PriceWaterhouseCoopers (PwC) nodig om uit te leggen wat zij hebben ontdekt. Maar wat dat precies is, mogen de burgers niet weten van burgemeester Wienen van Haarlem. Mede namens zijn wethouders Sikkema, Botter, Snoeks, Roduner en Meijs verklaarde hij het zogenoemde PwC-rapport geheim. Eva Sebök weet wel…

Read More

Het infantiele openbaarheidsbeleid van Bloemendaal

De absurditeit bij de gemeente Bloemendaal kent geen grenzen. Na een langlopend wob-verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten document 2014065941 alsnog te openbaren. Het is opvallend dat een niets betekenend documentje dat hieraan is gekoppeld nog wel wordt achtergehouden. Dit ondanks de stelling van burgemeester Roest dat duidelijkheid het enige middel is…

Read More

Gemeente wist al 2 jaar van asbest en deed niks

De gemeente Haarlem heeft medewerkers ruim twee jaar blootgesteld aan de risico’s van asbest. Het rapport waarin de risico’s werden beschreven is van 19 november 2010 en pas in januari 2013 evacueerde de gemeente haar werknemers. Het gaat om het pand aan Zuider Buiten Spaarne 22, beter bekend als Koningstein. Dat blijkt uit stukken die…

Read More

Adviescommissie: openbaar geheimhoudingsbesluit

De gemeente Bloemendaal moet het geheimhoudingsbesluit van november 2014, document 2014065941, openbaren. Dat schrijft de Bloemendaalse commissie voor bezwaarschriften in haar advies: ”Het moet naar mening van de commissie mogelijk zijn dit besluit ten minste deels te verstrekken.” De hoor- en adviescommissie komt met haar advies nadat het Bloemendaalse college van burgemeester en wethouders eerder…

Read More

Geheime besluiten zonder handtekening; welkom in Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal blijft verbazen. Afgelopen dinsdagavond bleek dat de adviescommissie voor bezwaarschriften onvolledig is geïnformeerd. Het belangrijkste document bleek niet te zijn gedeeld met de commissieleden. En dat is hoogst ongebruikelijk. Mede daardoor wekt de werkwijze van Bloemendaal argwaan. Inzet van de strijd is een besluit dat het college van burgemeester en wethouders op…

Read More