Burgemeester ziet geen reden voor integriteitsonderzoek

Burgemeester Wienen vindt dat geen fouten zijn gemaakt bij de subsidieverstrekking aan het toneelgezelschap van wethouder Cora Yfke Sikkema. Dat bevestigt Wienen’s woordvoerder Heleen van Loenen in een e-mail: “De burgemeester ziet inderdaad geen reden voor een integriteitsonderzoek.”

Wethouder Sikkema speelde begin dit jaar de voorstelling ‘Het Diner’ met toneelgezelschap DepotZ. Uit een facebook-bericht bleek dat de gemeente Haarlem subsidie had gegeven voor deze uitvoering. Het gaat om zo’n €1200,-.

Omdat het voorwerk door het subsidiebureau is gedaan, is Sikkema niet betrokken geweest bij de besluitvorming, zo laat Wienen via zijn woordvoerder weten. Het subsidiebureau verstrekt subsidies op aanwijzing van een onafhankelijke adviescommissie.

Het subsidiebureau valt onder Afdelingshoofd Jorien Kaper: “Mensen van mijn afdeling en ik waren niet op de hoogte dat wethouder Cora-Yfke Sikkema lid is van toneelvereniging DepotZ. We denken dat dit ook niet ter zake doet, want zij is niet degene die de subsidieaanvraag heeft gedaan. Zij is enkel lid van deze vereniging en dat is niet verboden. We zijn dan ook van mening dat hier geen sprake is van belangenverstrengeling.”

Of anderen bepalen wie in aanmerking komt voor subsidie, doet niets af aan de verantwoordelijkheid van Sikkema. Omdat Sikkema als wethouder de mogelijkheid heeft zich te bemoeien met besluitvorming, maakt dat zij de schijn van belangenverstrengeling over zich heeft afgeroepen. Besluiten van het college worden namens alle wethouders genomen.

De subsidieverordening van de gemeente Haarlem regelt hoe een subsidie tot stand komt. Het woord ‘college’ (van burgemeester en wethouders) komt meer dan honderd keer voor in het document. Artikel 3.1 luidt: “Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting voor die subsidies …”

Medewerkers van de Nationale Ombudsman vinden dat de kwestie zich leent om te melden bij het meldpunt integriteit. Wienen’s conclusie dat er geen reden is voor een integriteitsonderzoek, lijkt hiermee voorbarig.

Toen Ewout Cassee in 2014 aftrad als wethouder heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten alle zittende wethouders te laten screenen. De basis voor deze extra controle was een vragenlijst. Woordvoerder Van Loenen daarover: “In de rapportage op basis van de vragenlijst … komt geen vermelding van DepotZ voor.”

 

Meer over dit onderwerp: Wethouder subsidieert haar eigen hobby en Openheid bij gesubsidieerde amateurkunst