B&W hebben meer nevenfuncties dan opgegeven

Het overzicht van nevenfuncties van burgemeester en wethouders van Haarlem was niet up-to-date. Burgemeester Wienen en wethouders Meijs bleken meer nevenfuncties te hebben dan opgegeven in het overzicht. Inmiddels is de website bijgewerkt, meldt bestuursadviseur Eduard Terpstra.

Uit de nieuwe gegevens blijkt dat wethouder Marie-Thérèse Meijs bestuurslid is bij Haerlems Juweel. Hierbij is opvallend is dat Meijs niet als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel (kvk) ingeschreven staat.

Volgens de kvk is Haerlems Juweel een gezelligheidsvereniging met als doel: ‘Het gezellig en inspirerend samenzijn van haar leden, waaronder onder meer begrepen het (doen) organiseren van bijeenkomsten, manifestaties, workshops en lezingen.’

Het nevenfunctie-overzicht van burgemeester Jos Wienen telt twee nieuwe vermeldingen. Zo is hij lid van het dagelijks bestuur van de G40, een netwerkverband van 40 (middel) grote steden in Nederland. En bij dezelfde organisatie is hij ‘bestuurlijk trekker van de themagroep Veiligheid/stedelijk platform veiligheid’.

Het melden van nevenfuncties is noodzakelijk om na te kunnen gaan of bestuurders en gemeentemedewerkers te maken kunnen krijgen met belangenverstrengeling. Via de zoekfunctie van haarlem.nl zijn nevenfuncties nog steeds niet te vinden.

Wienen is volgens het nevenfunctieregister ook lid van het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa. Dat is een organisatie die lokale en regionale overheden vertegenwoordigt in Europa. In die functie heeft Wienen zich twee jaar geleden hard gemaakt om een juridische checklist op lokaal niveau in te voeren. Met de checklist kunnen overheden bepalen in hoeverre zij de regels van de wet respecteren.

De rol van Wienen bij het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa is interessant omdat hij zich op lokaal niveau niet altijd aan de wet houdt. Zo weigerde hij categorisch integriteitsdocumenten te verstrekken aan raadsleden. Zijn gedrag staat haaks op de informatieplicht ten opzichte van volksvertegenwoordigers en rechterlijke uitspraken bij Wob-zaken.

“De nevenfuncties van de leden van het college van B&W worden periodiek op actualiteit geverifieerd. Naar aanleiding van uw verzoek om informatie van 13 januari jl. hebben wij die verificatie tussentijds herhaald”, aldus de gemeente.

Zoekresultaten op de website van de G40 tonen aan dat Wienen al sinds 2017 bij het netwerkverband  betrokken is. Meijs doet sinds 2016 mee met Haerlems Juweel.

Eerder werd duidelijk dat scheidend wethouder Cora-Yfke Sikkema gesubsidieerd toneel speelt. Als lid van het college van burgemeester en wethouders ondertekende zij de beschikking die recht gaf op een toelage. Sikkema had haar hobby nergens als nevenactiviteit gemeld.

Wienen meende dat hier geen sprake was van belangenverstrengeling. De subsidie was weliswaar namens het college van burgemeester en wethouders toegekend, maar het voorwerk was gedaan door het subsidiebureau. De betrokken afdeling meldde achteraf dat zij niet op de hoogte waren van Sikkema’s betrokkenheid bij het gesubsidieerde toneelgezelschap Depot Z.

Ondertussen loopt er ook nog een rechtszaak naar het openbaren van nevenfuncties van ambtenaren. De rechtbank heeft in deze procedure de gemeente op haar vingers getikt. Rechters begrepen niet waarom de gemeente tijdens de rechtszaak andere documenten heeft aangeleverd dan bij het oorspronkelijke Wob-verzoek.

Voor het Wob-verzoek werden de nevenfuncties niet centraal bijgehouden. Het Wob-verzoek heeft ertoe geleid dat er nu wel verschillende overzichten binnen de gemeente circuleren.

Uit onderzoek van hoeenwaarom.nl blijkt dat een bouwinspecteur van de gemeente naast zijn werk ook nog een bouwadviesbureau had. En een IT-medewerker gaf in zijn eigen tijd informatiseringsadviezen en hij verkocht hard- en software. Op het privé-adres van hem is ook IT-apparatuur voor de gemeente besteld.

Na herhaalde vragen heeft de gemeente de nevenfuncties van hoge ambtenaren inmiddels wel gepubliceerd op haar website. Nevenfuncties kunnen niet gevonden worden via de zoekfunctie. Ze zijn in de tekst verwerkt onder het kopje ‘over de organisatie’.


Naschrift gemeente (05-02-2019): “Aan uw verzoek om de vindbaarheid van de informatie te verbeteren, is inmiddels voor zover technisch mogelijk tegemoet gekomen. Wanneer u nu in het zoekvenster het trefwoord ‘nevenfuncties’ invult, verschijnt een link naar de pagina waar ook de door u bedoelde informatie te vinden is.”