Category

burgerzaken

Burgemeester zet overleden man in het zonnetje

Okah Pinontoan is meer dan twintig jaar dood. Toch ontvangt zijn dochter nog steeds post voor hem van de overheid. In de laatste brief feliciteerde burgemeester Wienen Pinontoan met zijn 102de verjaardag.  Irene Thoolen (74) weet niet meer wat ze moet doen. Ze snapt niet waarom dit misverstand blijft bestaan. Talloze keren nam ze contact…

Read More

Hardleers of eigenwijs? Burgemeester negeert raad, dader en ombudsman bij toegangsverbod

Pieter Vonck moet buiten blijven. Burgemeester Wienen van Haarlem heeft hem een pandverbod opgelegd. Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad zijn gemeentegebouwen verboden terrein voor Vonck. Hoe het pandverbod tot stand kwam, werpt vragen op en is niet in lijn met de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. Aanleiding tot het pandverbod was Vonck’s aanwezigheid bij een zogeheten…

Read More

Frankenstein aan het Spaarne: hoe de gemeente haar eigen monster schiep en grip op De Koepel verloor

In de roman Frankenstein creëert de gelijkname hoofdpersoon een monster. Hoewel de bedoelingen goed zijn, schrikt Victor Frankenstein zich rot als zijn schepsel tot leven komt. Hij ontvlucht zijn laboratorium en zet daarmee de deur open voor het monster. Het Engelse science fiction verhaal is toepasbaar op Haarlem. Met hun wens universitair onderwijs tot leven…

Read More

Haarlemmers verzetten zich tegen juridische minachting van gemeente

Haarlem minacht juridische procedures. Dat blijkt regelmatig tijdens zittingen bij de rechtbank. Vorige week maandag werd er een Wob-zaak aangehouden omdat de rechtbank de gemeente met huiswerk terugstuurde. Twee weken geleden verklaarden juridische medewerkers bij aanvang van de zitting dat zij fouten had gemaakt. En bij procedures van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden fouten…

Read More

Democratie gaat over meebeslissen!

Piet de Vries kent het klappen van de zweep. Als oud-wijkraadvoorzitter bemoeit hij zich al jaren met besluitvorming op het stadhuis van Haarlem. Inmiddels heeft hij de initiatiefgroep Versterking Lokale Democratie opgericht. Op 6 februari organiseert de initiatiegroep in De Pletterij een debat waarbij ze uitleggen hoe je met wijkraden de lokale democratie kunt versterken….

Read More

B&W hebben meer nevenfuncties dan opgegeven

Het overzicht van nevenfuncties van burgemeester en wethouders van Haarlem was niet up-to-date. Burgemeester Wienen en wethouders Meijs bleken meer nevenfuncties te hebben dan opgegeven in het overzicht. Inmiddels is de website bijgewerkt, meldt bestuursadviseur Eduard Terpstra. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat wethouder Marie-Thérèse Meijs bestuurslid is bij Haerlems Juweel. Hierbij is opvallend is…

Read More

Integriteit wethouders (opnieuw) gecheckt

De integriteit van alle Haarlemse wethouders is gecheckt. Ook de wethouders die zijn ‘doorgestart’ vanuit de gemeenteraadsperiode 2014-2018 (Jur Botter, Merijn Snoeks, Cora-Yfke Sikkema en Floor Roduner) hebben opnieuw een vragenlijst moeten invullen. Voor Marie-Thérèse Meijs was het de eerste keer dat zij de vragenlijst moest beantwoorden. De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Een serie…

Read More

Opnieuw opzoek naar ondermandaten

De gemeente Haarlem gaat nog een keer zoeken naar ‘ondermandaten’. Er is al eerder een poging gedaan om alle ondermandaten te verzamelen, maar dat is niet gelukt. Het ontbreken van ondermandaten voedt de gedachten, dat die er niet zijn. Als dat waar is, betekent het dat ambtenaren besluiten nemen terwijl ze daarvoor eigenlijk niet bevoegd…

Read More

Burgemeester manoeuvreert om de feiten

Burgemeester Wienen van Haarlem manoeuvreert om de feiten. Bij vragen van de lokale partij Jouw Haarlem geeft hij een andere voorstelling van zaken. Het gaat om twee wob-verzoeken over hetzelfde onderwerp met verschillend resultaat. Begin 2017 wilde ik weten hoe het zit met integriteitsmeldingen bij de gemeente Haarlem. Ik schreef een brief naar het college…

Read More