Category

gemeenteraad

Panopticon protesteert tegen terugkooprecht Koepel


 

De toekomst van De Koepel is onzeker. Volgens Stichting Panopticon wil niemand in hun plannen investeren zolang de gemeente een vinger in de pap heeft. Daarom wil Panopticon dat de gemeente haar recht-van-terugkoop opgeeft.

In een geheime vergadering op donderdag 12 april hebben gemeenteraadsleden over de zaak gesproken. Voorafgaand aan de vergadering was woordvoerder Paul van Joolingen van Stichting Panopticon als inspreker aanwezig om de raadsleden te overtuigen van zijn voorstel.

Raadsleden twijfelen of de gemeente afstand afstand moet doen van haar terugkooprecht. Tot nu toe is het allerminst zeker of Panopticon haar beloften waar gaat maken. Het is ze nog niet gelukt een erkende universiteit aan zich te binden. En dat was precies de reden waarom de gemeenteraad destijds instemde met het recht-tot-terugkoop. UPDATE: het recht-van-terugkoop staat beschreven in artikel 18A van de leveringsakte.

 

BEKIJK DE VIDEO met Panopticon-woordvoerder Van Joolingen:

 

 

 

DE OPLOSSING
Het lijkt een duivels dilemma: door afstand te doen van het recht-tot-terugkoop, zet de gemeente zich zelf buitenspel en is het allerminst zeker of er universitair onderwijs komt in Haarlem. Als de gemeente vasthoudt aan haar recht-tot-terugkoop, is het plan sowieso gedoemd te mislukken, beweert Panopticon.

Panopticon maakt de zaak moeilijker dan het is. Door er een alles-of-niets-spelletje van te maken, zet Panoticon het mes op de keel van het gemeentebestuur. Daar moet de gemeenteraad zich sowieso tegen verzetten. Bovendien bestaat er een tussenweg:

Het recht-op-terugkoop moet behouden blijven voor de gebouwen die bestemd zijn voor het universitaire onderwijs. Op alle andere gebouwen kan het recht-op-terugkoop komen te vervallen, zodat Panopticon daarover afspraken kan maken met financiers. Dit betekent dat het complex kadastraal gesplitst moet worden, maar het is niet aan Panopticon om zich daar, in deze situatie, tegen te verzetten.

Als het Panopticon uiteindelijk toch niet lukt universitair onderwijs in Haarlem te krijgen, koopt de gemeente het deel van De Koepel terug dat bestemd was voor het onderwijs. Daarmee houdt de gemeente greep op de ontwikkelingen op het hele terrein. De Koepel en de beoogde campus zijn namelijk de meest strategische ruimten van het complex. Daarvoor zal altijd genoeg belangstelling zijn bij andere projectontwikkelaars.

 

WEL OF GEEN RECHT TOT TERUGKOOP, wat eraan vooraf ging:

De koepelgevangenis wordt in 2016 gesloten en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil het complex verkopen. Als de gemeente het koopt, kan dat voor een zacht prijsje. Als het complex openbaar wordt verkocht, zal het RVB de hogere (markt)prijs vangen.

Jacqueline van de Sande en Martijn van den Poll van Huib Bakker Bouw hebben interesse in het complex. Zij richten de stichting Panopticon op en kloppen aan bij de gemeente. Het plan is dat de gemeente het complex voor de laagste prijs koopt en het dan meteen doorverkoopt aan Panopticon.

Rijksvastgoedbedrijf > Gemeente Haarlem – Gemeente Haarlem -> Stichting Panopticon, oftewel een AB-BC-constructie.

Als tegenprestatie voor de AB-BC-constructie belooft Panopticon universitair onderwijs naar Haarlem te brengen. Ze gaan op zoek naar een universiteit die een university college wil beginnen in het koepelcomplex.

Als het plan op 16 februari 2017 in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn er drie raadsleden afwezig en staken de stemmen. De stemuitslag blijft steken op 16 voor en 16 tegen.

Omdat er een harde deadline ligt van het Rijksvastgoedbedrijf drukt de nieuwe burgemeester, Jos Wienen, het plan van Panopticon er doorheen. Mede namens de wethouders. Panopticon moet nu laten zien wat het waard is.

Op 30 november 2017 wordt duidelijk dat de beoogd partners Vrije Universiteit (VU) en Open Universiteit (OU) afhaken. Zij zouden de financiële onderbouwing te onzeker vinden en durven het niet aan om een university college in De Koepel op te zetten.

Gemeenteraadsleden vragen zich af of ze nu het noodscenario moeten starten. Bij de verkoop van De Koepel hebben is een ‘recht-op-terugkoop’ bedongen. Deze kan worden ingezet als Panopticon haar plannen niet waar maakt. Zo probeert de gemeente grip te houden op de ontwikkeling van het koepelcomplex.

Inmiddels is ook duidelijk dat Amvest een hypothecaire lening heeft gegeven aan Panopticon met De Koepel als onderpand. Dat maakt de positie van de gemeente zwak omdat het verkooprecht van de hypotheekhouder sterker is dan het recht-op-terugkoop.

De hypotheek die op De Koepel rust zou zo’n 7 miljoen euro zijn, terwijl de aankoopprijs €6,4 miljoen bedraagt. Stichting Panopticon heeft zelf nagenoeg geen inkomsten en ligt dus aan het infuus van Amvest

Panopticon heeft tot 10 januari 2018 de tijd om de vrij gekomen plaatsen van de VU en OU op te vullen. Een Duits bedrijf met onderwijsambities heeft belangstelling. Het geeft een ‘letter of intent’ af. In de gemeenteraad leidt het tot discussie omdat een letter of intent minder waarde heeft dan een vastgelegd samenwerkingsverband.

Bovendien blijkt het Duitse bedrijf geen onderwijsaccreditatie in Nederland te hebben. Het onderwijs dat zij geven, wordt hier dus niet erkend. Panopticon tilt daar niet zwaar aan. Een accreditatie zou volgens hen sneller te regelenen moeten zijn dan de gebruikelijke duur van vier jaar die ervoor staat. [In een toelichting op vrijdag 18 mei 2018 hebben Jacqueline van den Sande en Ynte Bakhuizen toegelicht dat accreditatie voor opleiding van bestaande onderwijsinstellingen ongeveer een half jaar duurt, RM21062018].

Ondertussen wil hypotheekverstrekker Amvest opeens van de Koepel af. Het is onduidelijk welke afspraken er zijn gemaakt, maar als Panopticon de rekening van Amvest niet kan betalen, zal Amvest De Koepel opeisen en verkopen. Als dat gebeurt, is de kans op universitair onderwijs zeer waarschijnlijk ook verkeken.

Op zoek naar een nieuwe financier komt Panopticon uit bij woningcorporatie Elan Wonen. Elan is bereid de plek van Amvest in te nemen. Burgemeester en wethouders zouden het plan zien zitten. Nu de gemeenteraad nog.

Volgens Panopticon zit de ‘terugkoop-optie’ nog in de weg om van De Koepel een succes te maken. Zolang de gemeente het complex kan opeisen als er geen universitair onderwijs komt, wil niemand investeren, aldus Panopticon-woordvoerder Van Joolingen.

De nieuwe stellingname van Panopticon is opvallend. Eerst hadden zij de gemeente nodig om het gevangeniscomplex gunstig [tegen getaxeerde prijs en zonder concurrentie, RM21062018] aan te kunnen kopen. Nu De Koepel hun eigendom is, vragen zij de gemeente afstand te doen van hun recht-tot-terugkoop.

De gemeenteraad: Mamma Mia! meets Soldaat van Oranje

Dat was ‘m dan. Donderdagavond 15 maart 2018: de laatste voorstelling van de gemeenteraad van dit seizoen. Het slotstuk was representatief voor de afgelopen vier jaar. Iedereen zat weer goed in zijn rol. D66-wethouder ‘ik zal u die brief alsnog sturen‘ Jeroen van Spijk zei weer van alles toe. Of hij zijn belofte nakomt, is…

Read More

Openbaarheid, transparantie en integriteit: 5 stellingen

Hoe denken de Haarlemse partijen over openbaarheid, transparantie en integriteit? 5 stellingen over openheid, transparantie en integriteit 1. Het is beter een vaste wob-ambtenaar te laten be-oordelen of gemeentelijke documenten kunnen worden geopenbaard, dan door iemand van de afdeling zelf. 2. De gemeente-secretaris is niet de aan-gewezen persoon om te bepalen of er een integriteits-onderzoek…

Read More

De censuur van VVD Bloemendaal

Bij de VVD in Bloemendaal houden ze niet van tegenspraak. Afgelopen zaterdag reageerde ik op hun facebook-bericht en inmiddels zijn mijn reacties verwijderd. Ook is mijn toegang tot hun fb-pagina beperkt waardoor ik geen reacties en likes meer kan achterlaten. Het begon toen de Bloemendaalse VVD afgelopen vrijdag een verklaring postte. Daarin namen zij afstand…

Read More