Category

haarlem

Burgemeester zet overleden man in het zonnetje

Okah Pinontoan is meer dan twintig jaar dood. Toch ontvangt zijn dochter nog steeds post voor hem van de overheid. In de laatste brief feliciteerde burgemeester Wienen Pinontoan met zijn 102de verjaardag.  Irene Thoolen (74) weet niet meer wat ze moet doen. Ze snapt niet waarom dit misverstand blijft bestaan. Talloze keren nam ze contact…

Read More

Hardleers of eigenwijs? Burgemeester negeert raad, dader en ombudsman bij toegangsverbod

Pieter Vonck moet buiten blijven. Burgemeester Wienen van Haarlem heeft hem een pandverbod opgelegd. Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad zijn gemeentegebouwen verboden terrein voor Vonck. Hoe het pandverbod tot stand kwam, werpt vragen op en is niet in lijn met de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. Aanleiding tot het pandverbod was Vonck’s aanwezigheid bij een zogeheten…

Read More

Haarlem lakt als ware het lanceercodes

21 juni 2019 deed de Rechtbank Noord-Holland een duidelijke uitspraak. Het ging om het openbaren van een onderzoeksrapport dat via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was opgevraagd. Uit alles blijkt dat de gemeente Haarlem moeite heeft zich neer te leggen bij de verloren beroepsprocedure. Het duurde niet alleen 5 maanden om tot een nieuwe…

Read More

Frankenstein aan het Spaarne: hoe de gemeente haar eigen monster schiep en grip op De Koepel verloor

In de roman Frankenstein creëert de gelijkname hoofdpersoon een monster. Hoewel de bedoelingen goed zijn, schrikt Victor Frankenstein zich rot als zijn schepsel tot leven komt. Hij ontvlucht zijn laboratorium en zet daarmee de deur open voor het monster. Het Engelse science fiction verhaal is toepasbaar op Haarlem. Met hun wens universitair onderwijs tot leven…

Read More

Na 15 maanden wobben: 13 integriteitscans van Haarlemse wethouders rijker

Eerst wilde burgemeester en wethouders ze niet geven. Maar na een bezoek aan de bezwarencommissie gingen ze toch over stag. Inmiddels 15 maanden verder, zijn de burgers wel 13 integriteitscans (van Haarlemse wethouders) rijker. Met dank aan de gemeenteraad! Nu al opvallend: oud-wethouder Cora Yfke Sikkema melde in 2015 niet dat ze gesubsidieerd toneelspeelde, was…

Read More

Raad wordt wakker door Wienen’s weerbarstige nevenfunctiebeleid

Nevenfuncties. Burgemeester Jos Wienen moet van de gemeenteraad in elk geval één daarvan beëindigen. Dat bleek tijdens het spoeddebat afgelopen donderdag. Zijn taken als stadspromotor én die van toezichthouder bij Haarlem Marketing bijten elkaar. Vooral omdat het marketingbureau van de gemeente jaarlijks zo’n  6,5 ton subsidie ontvangt. De politieke partijen waren niet mals voor Wienen….

Read More

Wienen en wethouders gaan collegiaal naar de rechter

Collegiaal bestuur. Het houdt in dat burgemeester en wethouders (b&w) verantwoordelijk zijn voor elkaars portefeuille. Dus als één collegelid verwikkeld raakt in een rechtszaak, sleept hij de andere collegeleden ook mee. Na de raadscommissievergadering van afgelopen donderdag doet de vraag zich voor welke wethouders burgemeester Wienen vanuit hun hart steunen, in zijn kruistocht tegen openbaarheid….

Read More