Category

integriteit

Stop het gemeentelijke monopolie op integriteit!

Ja; ik maak mij druk om de integriteit van de gemeente Haarlem (zie video). De mensen met de meeste macht op dit gebied zijn de burgemeester en de gemeentesecretaris. En juist zij willen niet dat anderen over hun schouders meekijken. Het onterecht achterhouden van het PwC-rapport bewijst dat ook de burgemeester en gemeentesecretaris gecontroleerd moeten worden.

Nieuwe onthullingen ondersteunen oude beweringen Elswoutshoek

Hoe komt het dat Bloemendaal niet kan afrekenen met het dossier Elswoutshoek (EWH)? Waarom kunnen raadsleden, ambtenaren, bestuurders en belanghebbenden het niet eens worden? Het is de grote vraag die telkens opkomt wanneer weer wat (geheime) informatie aan de oppervlakte komt. Tijdens haar vakantie zijn er onthullende papieren afgeleverd bij Jet Schol. Deze Bloemendaalse volgt…

Read More

Gemeentebestuur beunhaast met nevenfunctiebeleid

Het nevenfunctiebeleid van de gemeente bestaat op papier. In de praktijk stelt het niet veel voor. Schrijnend zijn de voorbeelden van ambtenaren die zich bloot stellen aan de schijn van belangenverstrengeling. Het voedt de gedachte dat er geen regie is. Ambtenaren moeten nevenactiviteiten melden om de kans op belangenverstrengeling te controleren. Denk aan een beleidsmedewerker…

Read More

Haarlemmers verzetten zich tegen juridische minachting van gemeente

Haarlem minacht juridische procedures. Dat blijkt regelmatig tijdens zittingen bij de rechtbank. Vorige week maandag werd er een Wob-zaak aangehouden omdat de rechtbank de gemeente met huiswerk terugstuurde. Twee weken geleden verklaarden juridische medewerkers bij aanvang van de zitting dat zij fouten had gemaakt. En bij procedures van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden fouten…

Read More

B&W hebben meer nevenfuncties dan opgegeven

Het overzicht van nevenfuncties van burgemeester en wethouders van Haarlem was niet up-to-date. Burgemeester Wienen en wethouders Meijs bleken meer nevenfuncties te hebben dan opgegeven in het overzicht. Inmiddels is de website bijgewerkt, meldt bestuursadviseur Eduard Terpstra. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat wethouder Marie-Thérèse Meijs bestuurslid is bij Haerlems Juweel. Hierbij is opvallend is…

Read More

Haarlem strijdt om geheim PwC-rapport

Meer dan 92 alinea’s. Zoveel hadden de rechercheurs van PriceWaterhouseCoopers (PwC) nodig om uit te leggen wat zij hebben ontdekt. Maar wat dat precies is, mogen de burgers niet weten van burgemeester Wienen van Haarlem. Mede namens zijn wethouders Sikkema, Botter, Snoeks, Roduner en Meijs verklaarde hij het zogenoemde PwC-rapport geheim. Eva Sebök weet wel…

Read More

Het infantiele openbaarheidsbeleid van Bloemendaal

De absurditeit bij de gemeente Bloemendaal kent geen grenzen. Na een langlopend wob-verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten document 2014065941 alsnog te openbaren. Het is opvallend dat een niets betekenend documentje dat hieraan is gekoppeld nog wel wordt achtergehouden. Dit ondanks de stelling van burgemeester Roest dat duidelijkheid het enige middel is…

Read More

Geheime besluiten zonder handtekening; welkom in Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal blijft verbazen. Afgelopen dinsdagavond bleek dat de adviescommissie voor bezwaarschriften onvolledig is geïnformeerd. Het belangrijkste document bleek niet te zijn gedeeld met de commissieleden. En dat is hoogst ongebruikelijk. Mede daardoor wekt de werkwijze van Bloemendaal argwaan. Inzet van de strijd is een besluit dat het college van burgemeester en wethouders op…

Read More