Category

integriteit

Integriteit wethouders (opnieuw) gecheckt

De integriteit van alle Haarlemse wethouders is gecheckt. Ook de wethouders die zijn ‘doorgestart’ vanuit de gemeenteraadsperiode 2014-2018 (Jur Botter, Merijn Snoeks, Cora-Yfke Sikkema en Floor Roduner) hebben opnieuw een vragenlijst moeten invullen. Voor Marie-Thérèse Meijs was het de eerste keer dat zij de vragenlijst moest beantwoorden. De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Een serie…

Read More

Waar was Wienen? -2-

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem wil niet zeggen waar hij was toen de definitieve verkiezingsuitslag bekend werd gemaakt. ‘Dat gaat je niks aan’, zei hij vriendelijk waarna hij zijn principiële standpunt toelichtte. Volgens Wienen hoeft een burgemeester niet elke stap te verantwoorden. Op de vraag of zijn afwezigheid te maken had met privé-omstandigheden ontkende hij…

Read More

Burgemeester ziet geen reden voor integriteitsonderzoek

Burgemeester Wienen vindt dat geen fouten zijn gemaakt bij de subsidieverstrekking aan het toneelgezelschap van wethouder Cora Yfke Sikkema. Dat bevestigt Wienen’s woordvoerder Heleen van Loenen in een e-mail: “De burgemeester ziet inderdaad geen reden voor een integriteitsonderzoek.” Wethouder Sikkema speelde begin dit jaar de voorstelling ‘Het Diner’ met toneelgezelschap DepotZ. Uit een facebook-bericht bleek…

Read More

Opnieuw opzoek naar ondermandaten

De gemeente Haarlem gaat nog een keer zoeken naar ‘ondermandaten’. Er is al eerder een poging gedaan om alle ondermandaten te verzamelen, maar dat is niet gelukt. Het ontbreken van ondermandaten voedt de gedachten, dat die er niet zijn. Als dat waar is, betekent het dat ambtenaren besluiten nemen terwijl ze daarvoor eigenlijk niet bevoegd…

Read More

Burgemeester manoeuvreert om de feiten

Burgemeester Wienen van Haarlem manoeuvreert om de feiten. Bij vragen van de lokale partij Jouw Haarlem geeft hij een andere voorstelling van zaken. Het gaat om twee wob-verzoeken over hetzelfde onderwerp met verschillend resultaat. Begin 2017 wilde ik weten hoe het zit met integriteitsmeldingen bij de gemeente Haarlem. Ik schreef een brief naar het college…

Read More

Openbaarheid, transparantie en integriteit: 5 stellingen

Hoe denken de Haarlemse partijen over openbaarheid, transparantie en integriteit? 5 stellingen over openheid, transparantie en integriteit 1. Het is beter een vaste wob-ambtenaar te laten be-oordelen of gemeentelijke documenten kunnen worden geopenbaard, dan door iemand van de afdeling zelf. 2. De gemeente-secretaris is niet de aan-gewezen persoon om te bepalen of er een integriteits-onderzoek…

Read More

Wethouder subsidieert haar eigen hobby

Al enige tijd weet ik dat wethouder Sikkema toneel speelt bij een gezelschap dat subsidie ontvangt. Via de Kamer van Koophandel kwam ik er ook achter dat de penningmeester van deze toneelvereniging, DepotZ, haar directe buurman is. ‘Kan dit en is het wenselijk?’, vroeg ik mij de afgelopen weken af. Natuurlijk heeft een wethouder recht…

Read More