Category

voor of tegen?

Openbaarheid, transparantie en integriteit: 5 stellingen

Hoe denken de Haarlemse partijen over openbaarheid, transparantie en integriteit? 5 stellingen over openheid, transparantie en integriteit 1. Het is beter een vaste wob-ambtenaar te laten be-oordelen of gemeentelijke documenten kunnen worden geopenbaard, dan door iemand van de afdeling zelf. 2. De gemeente-secretaris is niet de aan-gewezen persoon om te bepalen of er een integriteits-onderzoek…

Read More