Category

wob

Haarlem lakt als ware het lanceercodes

21 juni 2019 deed de Rechtbank Noord-Holland een duidelijke uitspraak. Het ging om het openbaren van een onderzoeksrapport dat via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was opgevraagd. Uit alles blijkt dat de gemeente Haarlem moeite heeft zich neer te leggen bij de verloren beroepsprocedure. Het duurde niet alleen 5 maanden om tot een nieuwe…

Read More

Raad wordt wakker door Wienen’s weerbarstige nevenfunctiebeleid

Nevenfuncties. Burgemeester Jos Wienen moet van de gemeenteraad in elk geval één daarvan beëindigen. Dat bleek tijdens het spoeddebat afgelopen donderdag. Zijn taken als stadspromotor én die van toezichthouder bij Haarlem Marketing bijten elkaar. Vooral omdat het marketingbureau van de gemeente jaarlijks zo’n  6,5 ton subsidie ontvangt. De politieke partijen waren niet mals voor Wienen….

Read More

Wienen en wethouders gaan collegiaal naar de rechter

Collegiaal bestuur. Het houdt in dat burgemeester en wethouders (b&w) verantwoordelijk zijn voor elkaars portefeuille. Dus als één collegelid verwikkeld raakt in een rechtszaak, sleept hij de andere collegeleden ook mee. Na de raadscommissievergadering van afgelopen donderdag doet de vraag zich voor welke wethouders burgemeester Wienen vanuit hun hart steunen, in zijn kruistocht tegen openbaarheid….

Read More

Geen openbaarheid bij Haarlems college, als het niet echt moet

Burgemeester en wethouders van Haarlem (b&w) hebben (nog steeds) niet veel op met openbaarheid van bestuur. Dat bleek vanmorgen tijdens een hoorzitting bij de rechtbank in Haarlem. Zelfs nadat Rechtbank Noord-Holland het college van b&w eind juni stevig op de vingers tikte, gaat het college verder op de ingeslagen weg. Gemeentewoordvoerder P. Thijssen erkende op…

Read More

Wienen wauwelt maar wat in PwC-debat

Woensdagavond legde burgemeester en wethouders van Haarlem voor het eerst verantwoording af over het geheimgehouden PwC-rapport. In het debat kwamen openbaarheid van bestuur, bestuurlijke integriteit en de betrouwbaarheid van de overheid samen.   Burgemeester Wienen kreeg het zwaar te verduren van de oppositiepartijen. De coalitie hield zich stil. Dit is een terugblik ‘the day after’…

Read More

Gemeentebestuur beunhaast met nevenfunctiebeleid

Het nevenfunctiebeleid van de gemeente bestaat op papier. In de praktijk stelt het niet veel voor. Schrijnend zijn de voorbeelden van ambtenaren die zich bloot stellen aan de schijn van belangenverstrengeling. Het voedt de gedachte dat er geen regie is. Ambtenaren moeten nevenactiviteiten melden om de kans op belangenverstrengeling te controleren. Denk aan een beleidsmedewerker…

Read More

Haarlemmers verzetten zich tegen juridische minachting van gemeente

Haarlem minacht juridische procedures. Dat blijkt regelmatig tijdens zittingen bij de rechtbank. Vorige week maandag werd er een Wob-zaak aangehouden omdat de rechtbank de gemeente met huiswerk terugstuurde. Twee weken geleden verklaarden juridische medewerkers bij aanvang van de zitting dat zij fouten had gemaakt. En bij procedures van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden fouten…

Read More