Category

wob

Het infantiele openbaarheidsbeleid van Bloemendaal

De absurditeit bij de gemeente Bloemendaal kent geen grenzen. Na een langlopend wob-verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten document 2014065941 alsnog te openbaren. Het is opvallend dat een niets betekenend documentje dat hieraan is gekoppeld nog wel wordt achtergehouden. Dit ondanks de stelling van burgemeester Roest dat duidelijkheid het enige middel is…

Read More

Gemeente wist al 2 jaar van asbest en deed niks

De gemeente Haarlem heeft medewerkers ruim twee jaar blootgesteld aan de risico’s van asbest. Het rapport waarin de risico’s werden beschreven is van 19 november 2010 en pas in januari 2013 evacueerde de gemeente haar werknemers. Het gaat om het pand aan Zuider Buiten Spaarne 22, beter bekend als Koningstein. Dat blijkt uit stukken die…

Read More

Adviescommissie: openbaar geheimhoudingsbesluit

De gemeente Bloemendaal moet het geheimhoudingsbesluit van november 2014, document 2014065941, openbaren. Dat schrijft de Bloemendaalse commissie voor bezwaarschriften in haar advies: ”Het moet naar mening van de commissie mogelijk zijn dit besluit ten minste deels te verstrekken.” De hoor- en adviescommissie komt met haar advies nadat het Bloemendaalse college van burgemeester en wethouders eerder…

Read More

Geheime besluiten zonder handtekening; welkom in Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal blijft verbazen. Afgelopen dinsdagavond bleek dat de adviescommissie voor bezwaarschriften onvolledig is geïnformeerd. Het belangrijkste document bleek niet te zijn gedeeld met de commissieleden. En dat is hoogst ongebruikelijk. Mede daardoor wekt de werkwijze van Bloemendaal argwaan. Inzet van de strijd is een besluit dat het college van burgemeester en wethouders op…

Read More

Burgemeester manoeuvreert om de feiten

Burgemeester Wienen van Haarlem manoeuvreert om de feiten. Bij vragen van de lokale partij Jouw Haarlem geeft hij een andere voorstelling van zaken. Het gaat om twee wob-verzoeken over hetzelfde onderwerp met verschillend resultaat. Begin 2017 wilde ik weten hoe het zit met integriteitsmeldingen bij de gemeente Haarlem. Ik schreef een brief naar het college…

Read More

7.500, 12.500 of 16.000 woningen?

Waar hebben wij het over? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing lanceren lokale partijen hun standpunten. Het onderwerp dat mij het meeste boeit, is de bouwambitie van de gemeente Haarlem. Vorig jaar kwam een plan op tafel met het getal 7.500. Het gaat over het aantal nieuw te bouwen (dus extra) woningen binnen de gemeentegrenzen. Mijn…

Read More

Ontbrekende ondermandaten in Haarlem

De gemeente Haarlem heeft haar ondermandaten niet goed geregeld. Dat blijkt uit het feit dat de gemeente geen relevante documenten kan tonen. Hierdoor is het zeer aannemelijk dat ambtenaren op grote schaal zelfstandig besluiten nemen zonder dat zij daarvoor gemachtigd zijn. Het onderzoek naar ondermandaten begint in mei 2017 met een e-mail naar de (secretaresse…

Read More

Openbaarheid, transparantie en integriteit: 5 stellingen

Hoe denken de Haarlemse partijen over openbaarheid, transparantie en integriteit? 5 stellingen over openheid, transparantie en integriteit 1. Het is beter een vaste wob-ambtenaar te laten be-oordelen of gemeentelijke documenten kunnen worden geopenbaard, dan door iemand van de afdeling zelf. 2. De gemeente-secretaris is niet de aan-gewezen persoon om te bepalen of er een integriteits-onderzoek…

Read More

Ondermandaten op een rij (25-01-2018)

Bekijk hier of een ambtenaar bevoegd is om namens burgemeester en wethouders te beslissen. De lijst bestaat uit alle gemeentemedewerkers met een ondermandaat. Afdelingshoofden die een direct mandaat hebben van van het college van b&w staan er niet in. Die lijst is terug te vinden op de website van de gemeente. Het mandateringsbesluit (artikel 2.6)…

Read More

Het Minysterie van Nevenfuncties

Call me crazy, maar ik wil het gewoon weten. Wat zijn de nevenfuncties van ambtenaren? De reactie van de gemeente was lang en formeel, maar kwam op het volgende neer: dat gaat jou niks aan. Het zit zo: de afdeling personeelszaken (PZ) van de gemeente Haarlem vindt dat nevenfuncties niets te maken hebben met het…

Read More