7.500, 12.500 of 16.000 woningen?

Waar hebben wij het over? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing lanceren lokale partijen hun standpunten. Het onderwerp dat mij het meeste boeit, is de bouwambitie van de gemeente Haarlem.

Vorig jaar kwam een plan op tafel met het getal 7.500. Het gaat over het aantal nieuw te bouwen (dus extra) woningen binnen de gemeentegrenzen.

Mijn eerste reactie was: 7.500 extra woningen; waar dan? En ten kosten van wat?

Hoe langer ik over het plan nadacht, vroeg ik mij af waar dat getal van 7.500 vandaan kwam. In het najaar van 2017 informeerde ik daarom bij de gemeente waarop zij die 7.500 baseerde. ‘Kijk maar in hoofdstuk 6 van de Woonvisie’, was hun antwoord. Of anders gezegd: zoek het zelf maar uit.

In de woonvisie staat op bladzijde 33 een paragraaf die het getal 7.500 noemt. Er wordt ook nog verwezen naar figuur 6.4 maar een antwoord op mijn vraag is dat niet.

Het bijschrift van de tabel meldt wel dat het om een ‘bewerking’ gaat -whatever that means- van het bedrijf RIGO Research en Advies. Toen ik ze vroeg of ik langs mocht komen om te praten over hun berekening, hield RIGO resoluut de boot af.

De stadsbouwmeester van Haarlem heeft het in zijn jaarverslag van 2016 ondertussen over 16.000 extra woningen. Dit getal wordt nu ook gebruikt in politieke discussies over de toekomst van Haarlem.

Een mailtje naar voormalig stadsbouwmeester Max van Aerschot leert dat hij zich baseert op bouwmogelijkheden. Hij heeft in kaart gebracht hoeveel huizen je nog zou kunnen bouwen in Haarlem. De visie die hij toont, is niet gebaseerd op een berekende vraag naar woningen.

De mogelijkheden die Van Aerschot schetst, gaan ondertussen wel verder dan de prognoses van de provincie Noord Holland. Noord-Holland komt zelf met een bouwprognose van zo’n 12.500 aanvullende woningen. Hoe zij aan dat getal komen, hebben zij niet kunnen uitleggen, zo blijkt uit hun reactie op mijn wob-verzoek.

Eigenlijk staat het getal 12.500 niet eens in één van de aangeleverde tabellen. Het is het verschil tussen ‘woningbehoevende eenheden’ in 2018 (76.760) en 2040 (89.190). Een getalfetisjist komt dan ook uit op 12.430 extra woningen.

De getallen 7.500, 16.000 en 12.500 hebben allemaal te maken met de toekomst van Haarlem. De overeenkomst is dat zij ervoor zullen zorgen dat Haarlem nog meer verdicht en versteent dan nu het geval is.

De bouwdiscussie gaat nu vooral over de wenselijkheid van extra woningen. Er wordt niet stil gestaan bij de geschiktheid van mogelijke locaties. Dat er minder kinderen worden geboren, mensen steeds langer leven en er meer mensen komen dan gaan, zal ook effect moeten hebben op het type woning. Een alleenstaande heeft andere woonbehoeften dan een echtpaar met kinderen of een 90-jarige.

Wat heeft Haarlem nodig? Twee-onder-één-kap mét carport? Sociale hoogbouw? Of een reeks verzorgingshuizen voor hulpbehoefende ouderen? Om die vragen te kunnen beantwoorden, wil ik eerst zeker weten of de getallen wel kloppen. We gaan uit van getallen die gemeente en provincie in verschillende tabellen verwerken. Maar als je vraagt naar de herkomst van die getallen, hoe ze tot hun berekening komen, dan blijft het stil.

 

 

 

 

1 Comment

  1. Peter de Pagter 9 maart 2018 at 13:38

    Het gaat inderdaad niet alleen om het aantal woningen dat er moet komen, maar ook om de soort woningen. Over dat aspect lopen de meningen in de MRA, in de gemeenteraad, van de corporaties, de vertegenwoordigers van de huurders en het college uiteen.
    Je kunt natuurlijk wel roepen dat er 16.000 nodig zijn, maar over welke termijnen praat je dan. En … hoeveel nieuwe woningen kan de gemeente eigenlijk jaarlijks maximaal realiseren/behappen.