Gemeente wist al 2 jaar van asbest en deed niks

De gemeente Haarlem heeft medewerkers ruim twee jaar blootgesteld aan de risico’s van asbest. Het rapport waarin de risico’s werden beschreven is van 19 november 2010 en pas in januari 2013 evacueerde de gemeente haar werknemers. Het gaat om het pand aan Zuider Buiten Spaarne 22, beter bekend als Koningstein. Dat blijkt uit stukken die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn opgevraagd. Het asbest-saneringsplan van februari 2013 is uiteindelijk nooit uitgevoerd.

Op 11 en 12 november 2010 doet Ingenieursbureau Search onderzoek naar asbest in gemeentegebouw Koningstein aan het Zuider Buiten Spaarne 22 in Haarlem. Dat gebeurt vanwege een voorgenomen renovatie. Een week later is het rapport klaar.

‘In het luchtkanaal tussen flenzen en als afdichting tussen open delen van het kanaal’ wordt witte asbest gevonden. Dit is de meest voorkomende asbest en net zoals alle andere soorten asbest kankerverwekkend’, staat in het rapport.

Het aangetroffen materiaal is ‘niet hechtgebonden’ en dat betekent dat de asbestvezels makkelijk kunnen los laten van het materiaal. Dat deze asbest is gevonden in het luchtsysteem vergroot aanzienlijk de kans op verspreiding door het gebouw.

‘Het koord is tussen de flenzen van de luchtkanalen aangebracht, maar tevens tussen de leden van warmtewisselaars, achter roosters van luchtbehandelingen in de vergaderzaal op de begane grond en als afdichting rond een koppelstuk van doorvoer in het toilet’, aldus de asbestrapporteur.

‘Het materiaal is niet hecht gebonden en is beschadigd. Hierdoor is een verhoogde kans / reëele kans aanwezig tot vrijkomen van asbest vezels uit dit materiaal.’ Het ingenieursbureau stelt vast dat het om 700 meter asbestkoord gaat en kent de hoogste risicoklasse toe: 3.

De onderzoekers vinden ook asbesthoudende kit en ontluchtingspijpen. Deze zitten door het hele gebouw verspreid. Omdat het hier gaat om hechtgebonden materialen is de kans op circulatie van asbest vezels kleiner. Deze vindplaatsen krijgen risicoklasse 2 toegewezen.

Ingenieursbureau Search adviseert op 19 november 2010 ‘een nader risicobeoordelingsonderzoek uit te voeren naar het vrijkomen van asbestvezels en de omvang van eventuele besmetting vast te stellen’.

Uit de geleverde documenten blijkt dat donderdag 24 januari 2013 een aanvullend onderzoek plaats heeft. Deze beperkt zich tot de archiefruimte op de begane grond. Medewerkers zijn diezelfde week geëvacueerd. Tot op heden staat Koningstein leeg en wil de gemeente het pand verkopen.

Vastgoed wethouder Jur Botter: “De medewerkers die in gebouw Koningstein werkzaam waren zijn in 2013 zo spoedig mogelijk elders gehuisvest. De ARBO-adviseur van de gemeente heeft in 2013 (oud)medewerkers van de gemeente en van particuliere bedrijven op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van asbestvezels.

“Per brief van 8 oktober 2013 zijn de belanghebbenden geïnformeerd over het verloop van de gehouden registratie- en archiveringsprocedure. Daarbij is per individu een inschatting gemaakt van het risico op blootstelling aan asbest. Hoe lang en in hoeverre de gezondheid van medewerkers in het geding is geweest kan en zal per individu verschillen.”