Het Minysterie van Nevenfuncties

Call me crazy, maar ik wil het gewoon weten. Wat zijn de nevenfuncties van ambtenaren? De reactie van de gemeente was lang en formeel, maar kwam op het volgende neer: dat gaat jou niks aan.

Het zit zo: de afdeling personeelszaken (PZ) van de gemeente Haarlem vindt dat nevenfuncties niets te maken hebben met het werk van ambtenaren. Nevenfuncties behoren tot het privé domein van gemeentemedewerkers. Dergelijke documenten hoeven wij niet te openbaren, aldus PZ.

Onzin, vind ik. En zo zaten wij opeens tegenover de adviescommissie voor bezwaarschriften.

De gemeente had toegegeven dat zij 722 documenten bezat die voldeden aan mijn wob-verzoek. Maar ze had geen van die documenten afzonderlijk beoordeeld. Volgens rechterlijke uitspraken had zij dat wel moeten. Het standpunt van Haarlem was principieel: wij zijn niet van plan deze informatie met burgers te delen.

Ambtenaren zijn verplicht hun nevenfuncties op te geven. Dat is om te controleren of er geen onverenigbare belangen zijn tussen hun werk en hun nevenactiviteiten. Door deze verplichting is er een verband tussen het werk van een ambtenaar en een eventuele nevenfunctie.

Zo weet ik bijvoorbeeld dat er full time ambtenaren zijn die naast hun werk een eigen bedrijf hadden in hetzelfde vakgebied. Je kunt je voorstellen dat dit kan leiden tot ongewenste situaties waarbij de ambtenaar in een dubbelrol terecht zou kunnen komen.

Tegenover de adviescommissie gaf de gemeente toe dat zij de nevenfuncties van hooggeplaatste ambtenaren eigenlijk al lang had moeten publiceren. Dat was nog niet gebeurd en zij verwachtte het alsnog te doen in het najaar van 2017. Still waiting for it.

Het wob-verzoek loopt nu 11 maanden, sinds februari 2017. Personeelszaken heeft inmiddels twee lijsten verstrekt. Maar die lijsten hebben zij zo aangepast dat je niet kunt controleren of er sprake is van belangenverstrengeling of de schijn ervan.

De gemeente heeft alle bedrijfs- en verenigingsnamen vervangen voor een ‘X’ of een ‘Y’. Haarlemse ambtenaren zijn onder andere: Overblijfmoeder bij X, Trainer sociale zekerheid bij X, lid wijkraad X, Lid belangengroep X en vrijwilliger wijkraad X te Y.

Ook bij de functie-aanduiding laat PZ relevante informatie achterwege. Uit de lijst valt niet af te leiden bij welke afdeling een ambtenaar werkt. En dat is juist interessant als het gaat om nevenfuncties als: tuinontwerper, zelfstandig adviseur, figurant in films, portier en eigen ondernemer (luxe) kaaspakketten.

Een netwerkprogrammeur die in zijn vrije tijd bestuurslid is van een voetbalclub, heeft minder uit te leggen dan iemand met dezelfde nevenfunctie die werkt voor de sportwethouder.

De wob-procedure naar nevenfuncties is van februari 2017 en duurt nu bijna een jaar! Laatst ontving ik een mail van de secretaris van de adviescommissie voor bezwaarschriften dat het weer iets langer gaat duren. Zij deelde mede dat er extra advies is gevraagd van de stadsadvocaat.

Dit aanvullende advies is trouwens erg merkwaardig omdat de ‘onafhankelijke adviescommissie’ ten rade gaat bij iemand die contractueel aan het college van burgemeester en wethouders is verbonden.

Als ik daarover bij de secretaris mijn verbazing uit, blijk ik het verkeerd begrepen te hebben. Call me crazy, maar ik wil het gewoon weten!