Integriteit wethouders (opnieuw) gecheckt

De integriteit van alle Haarlemse wethouders is gecheckt. Ook de wethouders die zijn ‘doorgestart’ vanuit de gemeenteraadsperiode 2014-2018 (Jur Botter, Merijn Snoeks, Cora-Yfke Sikkema en Floor Roduner) hebben opnieuw een vragenlijst moeten invullen. Voor Marie-Thérèse Meijs was het de eerste keer dat zij de vragenlijst moest beantwoorden.

De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Een serie vragen toetst of kandidaatswethouders voldoen aan de regels van de wet. Ook wordt gevraagd naar nevenfuncties, vastgoedbezit, financiële belangen en eventuele strafrechtelijke veroordelingen en juridische geschillen. Wethouders moeten ook aangeven of zij de gedragscode voor bestuurders erkennen.

Alle wethouders zullen bovendien opnieuw een zogeheten risicoprofielgesprek voeren. “Een gesprek dat gericht is op bewustwording van de impact van het wethoudersvak en de verantwoordelijkheden die deze positie met zich meebrengt”, licht Josine Spier, griffier van de Haarlemse gemeenteraad, toe.

De gemeenteraadsleden benoemen de wethouders. Hierdoor is de integriteit van wethouders een zaak van de gemeenteraad. Voorafgaand aan hun benoeming komen alle fractievoorzitters bijeen in het zogenoemde ‘seniorenconvent’ en krijgen zij gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaat-wethouders. In Haarlem was dat op 4 juni jongstleden.

Het risicoprofielgesprek is geen onderdeel van de selectieprocedure en is strikt vertrouwelijk. Dit gesprek gaat veel verder dan de vragenlijst. Met een externe risico-analist worden alle risico’s in kaart gebracht.

“Tot de integriteitrisico’s die aan de orde kunnen komen, behoren o.a. de schijn van belangenverstrengeling, aanvallen op de persoonlijke integriteit, onterechte of lastig onderzoeker beschuldigingen alsmede ongewenste druk in de vorm van bedreiging of chantage”, aldus het besluit van de gemeenteraad.

Het Haarlemse ‘Beleid Wethoudersbenoemingen’ werd vastgesteld op 30 oktober 2014. Dat was tijdens de raadsvergadering waar voormalig-D66-wethouder Ewout Cassee opstapte nadat eerder in de openbaarheid werd getwijfeld aan zijn integriteit.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *