Ondermandaten op een rij (25-01-2018)

Bekijk hier of een ambtenaar bevoegd is om namens burgemeester en wethouders te beslissen. De lijst bestaat uit alle gemeentemedewerkers met een ondermandaat.

Afdelingshoofden die een direct mandaat hebben van van het college van b&w staan er niet in. Die lijst is terug te vinden op de website van de gemeente.

Het mandateringsbesluit (artikel 2.6) van de gemeente zegt over ondermandaten: ‘Voor zover niet anders is bepaald, kan een gemandateerde ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers, indien de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de functionele positie van de betreffende medewerker.’

De toelichting bij dat artikel luidt als volgt: ‘Het verlenen van ondermandaat is op grond van de Algemene wet bestuursrecht een mogelijkheid, maar bestuursorganen moeten hiertoe wel uitdrukkelijk besluiten.’

Lees ook: Ondermaatse ondermandatering