Opnieuw opzoek naar ondermandaten

De gemeente Haarlem gaat nog een keer zoeken naar ‘ondermandaten’. Er is al eerder een poging gedaan om alle ondermandaten te verzamelen, maar dat is niet gelukt.

Het ontbreken van ondermandaten voedt de gedachten, dat die er niet zijn. Als dat waar is, betekent het dat ambtenaren besluiten nemen terwijl ze daarvoor eigenlijk niet bevoegd zijn.

Tijdens de hoorzitting van de adviescommissie voor bezwaarschriften beloofde een medewerker van de afdeling Juridische Zaken dat hij de verschillende afdelingen nog een keer een mail zou sturen om de vermiste ondermandaten boven water te krijgen.

Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn alle ondermandaten van de gemeente Haarlem opgevraagd. Dat is gedaan om te controleren of ambtenaren bevoegd zijn om besluiten te nemen. Zonder ondermandaat mag een ambtenaar eigenlijk geen besluit nemen en is hij niet tekenbevoegd.

 

De gemeente heeft een reeks ondermandaten openbaar gemaakt. Maar dat zijn er aanzienlijk minder dan er zouden moeten zijn.

Eerder erkende Juridische Zaken dat op die afdeling tijdelijk zonder geldig mandaat is gewerkt. Daar voegde zij aan toe dat mandaatfouten soms bij de rechter hersteld kunnen worden. De mandaat-regeling is daar echter niet voor bedoeld.

Er bestaat een ondermandateringsregister. Daarin staan veel ondermandaten beschreven. Bij deze ondermandaten hoort een formulier met handtekening. En die zijn er niet.

De ondermandaten die er wel zijn, komen vooral van de afdelingen die zich bezig houden met sociale zaken en veiligheid. Dit zijn rechtsgebieden die de persoonlijke levenssfeer raken en daarom snel leiden tot procedures bij de rechtbank.

De gemeente heeft een standaardformulier waarmee een ondermandaat vastgelegd kan worden. Het is de bedoeling dat alle ondermandaten op een centrale plaats op de gemeente server verzameld worden. Dat de gemeente opnieuw gaat zoeken naar vermiste ondermandaten, toont aan dat er iets mis is met het centraal vastleggen van bevoegdheden.

Over twee weken rapporteert de gemeente aan de adviescommissie voor bezwaarschriften of de ontbrekende ondermandaten alsnog gevonden zijn.

Lees meer over deze kwestie: Ontbrekende ondermandaten in Haarlem // Ondermaatse mandatering

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *