Praatjes van burgemeester en wethouder 2.0

Burgemeester Bernt Schneiders en Wethouder Jeroen van Spijk zijn praatjesmakers. Ze beloofden dat burgers voortaan (bezwaar)procedures konden starten via het internet, maar daar is jaren later niets van terecht gekomen. Dat blijkt uit het ontbreken van documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn opgevraagd.

IMG_1793

Hoe zit het? Een kleine inleiding: in 2013 maakte ik mij druk om een noodbrug die onaangekondigd voor mijn deur werd geplaatst. Van de ene op de andere dag werd de straat voor anderhalf  jaar afgesloten.

Omdat de gemeente niet wilde meewerken aan een realistische oplossing, startte ik een bezwaarprocedure. Het was 2013 en omdat alle ambtenaren een e-mailadres hebben, dacht ik mijn bezwaar te kunnen mailen. Maar dat bleek dus niet de bedoeling.

screenshot

De gemeente Haarlem staat erop dat bezwaarmakers hun bezwaarschrift printen, met pen ondertekenen en er een postzegel op likken. Dat is niet van deze tijd en om de gemeente beter te maken, stuurde ik een voorstel naar de gemeenteraad. Het ging om een oplossing om ook bij bezwaarprocedures met de gemeente te kunnen mailen. In gemeentetaal heet dat ‘het openen van de elektronische weg’.
screenshot
Kort daarna agendeerde de Haarlemse politiek het onderwerp en sprak een raadsmeerderheid hun steun uit voor het openen van de elektronische weg voor burgers.

screenshot
Wethouder Jeroen van Spijk die volgens eigen zeggen digitalisering hoog in het vaandel draagt, beloofde de raadsleden er werk van te maken en met een voorstel te komen. Dat was 26 maart 2015.
screenshot
Onderzoek toonde aan dat oud-burgemeester Bernt Schneiders twee jaar eerder ook al te maken heeft gehad met het dossier ‘Openen elektronische weg’. Dat was toen  een raadslid hem daarover vragen stelde. Hij kondigde toen aan om de elektronische weg te openen.

screenshot
“De gemeente Haarlem heeft klantvriendelijkheid en dienstverlening hoog in het vaandel staan. De mogelijkheid voor de burger om via elektronische weg te corresponderen hoort daarbij”, schreef Schneiders op 12 maart 2013.

Begin 2017, vier jaar later, is de elektronische weg nog steeds niet geopend. Maar dat hoeft niet te betekenen dat Bernt en Jeroen hebben stil gezeten. Misschien hebben ze achter de schermen hard gewerkt aan het openen van de elektronische weg. Wie weet?

Om te onderzoeken hoe het zit, dien ik een Wob-verzoek in naar alle documenten over het het onderwerp ‘openen van de elektronische weg’. Aan de hand van die documenten kan ik zelf vaststellen wat de stand van zaken is.

Op 24 maart ontvang ik het antwoord op mijn Wob-verzoek. Geen touw aan vast te knopen. In de aanhef wordt het Wob-verzoek ‘openen van de elektronische weg voor communiceren met de gemeente’ nog wel genoemd. Vervolgens wordt het onderwerp veralgemeniseerd naar ‘digitaal communiceren met de overheid’ en weer gespecificeerd naar het niet kunnen het indienen van Wob-verzoeken via e-mail.

Tussen de warrigheid valt mijn oog op de volgende zin: ‘Over dit onderwerp berusten bij ons op dit moment echter geen documenten die wij niet eerder hebben verstrekt bla bla bla …’ Met andere woorden: het totaal aantal documenten bij de gemeente over het onderwerp ‘openen elektronische snelweg’ is 0,0! En – dat – doet – pijn, want het betekent dat de gemeente dit onderwerp vier jaar lang niet serieus heeft genomen.

Des te opmerkelijker is de uitverkiezing van Haarlem als ‘digiproofste stad van Nederland’ in 2015.

Het is overigens opvallend hoe de behandelend ambtenaar de Wob-antwoordbrief afsluit: zij vergeet mij te wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te kunnen maken tegen het Wob-besluit.

Bezwaar maken, waar heb ik dat eerder gehoord?

screenshot

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *