Telefoon- én telfouten op verkiezingsavond

Er zijn fouten gemaakt bij de telefonische doorgifte van de stemmen. Hierdoor zat burgemeester Jos Wienen er naast toen hij de voorlopige verkiezingsuitslag presenteerde. Op de verkiezingsavond hadden CDA en SP allebei 500 stemmen meer dan er in het echt waren uitgebracht. De PvdA had er bij datzelfde stembureau 99 te veel, maar bij een ander stembureau weer 100 te weinig. Jouw Haarlem kreeg in eerst instantie ook 100 stemmen te veel.

Afdelingsmanager Karin Nab van Bestuur en Communicatie legt uit hoe de verschillen bij CDA en SP zijn ontstaan. “Op één stembureau is door degene die belde twee keer een getal verkeerd gelezen. Het getal 75 was in eerste instantie opgeschreven als 57. Vervolgens heeft de schrijver de 5 met een klein streepje doorgestreept en een 5 achter de 7 geplaatst. Daardoor stond er dus correct het juiste getal 75. Degene die de lijst heeft voorgelezen heeft het streepje door de eerste 5 niet opgemerkt en las 575. De tweede keer is een haastig geschreven 1 als een 6 gelezen.”

Nab benadrukt dat er geen telfouten zijn gemaakt. Er zijn fouten ontstaan bij de telefonische doorgifte van het stembureau naar het gemeentehuis waar alle resultaten bij elkaar opgeteld worden. De fouten bij CDA en SP zijn te herleiden naar stembureau 33 in Het Dolhuys. De fouten van Jouw Haarlem komen voort uit stembureau 44 in Ontmoetingscentrum De Schakel. De PvdA kreeg bij Het Dolhuys 99 stemmen te veel en bij Speeltuin Klarenhof 100 te weinig.

Nab over de ontdekking van de fouten: “Op woensdag is de voorlopige uitslag in handen gesteld van de burgemeester en deze heeft de voorlopige uitslag voorgelezen. ’s Nachts is men tot ongeveer 03:00 uur bezig geweest om de processen-verbaal te verwerken in OSV en de volgende ochtend is de burgemeester hiervan op de hoogte gesteld en heeft de afdeling communicatie de berichtgeving op de website aangepast.”

De correcties bij CDA, SP, PvdA en Jouw Haarlem zijn te verklaren met schrijffouten. Bij stembureau 62 in kinderdagcentrum Rozemarijn (Europawijk) ligt dat anders. Het verschil tussen de verkiezingsavond en de definitieve uitslag is 81. Het totaal aantal stemmen was daar 909. Bij dit stembureau zijn er bij acht van de twaalf partijen correcties gemaakt variërend van 2 tot 32 stemmen. Dat duidt op telfouten.

Stembureau 35 in wijkcentrum De Fjord (Transvaalwijk) telt 54 correcties en bij stembureau 32 in buurtcentrum De Tulp (Rozenprieel) zijn dat er 32. De partij met de meeste telcorrecties is GroenLinks: 102 in totaal.

Van de 10 stembureau’s die foutloos telden, leverde stembureau 13 bij Speeltuin Jeugdland (Natuurkundigenbuurt) de beste prestatie. Bij hen gingen 1135 stembiljetten zonder fouten door de vingers. De minste stemmen werden uitgebracht bij het stembureau in de Van Voorthuijsenschool: 246. Op het stembureau op het station in de gymzaal van basisschool Ter Cleeff kwamen de meeste stembiljetten terecht: 1576 1581 [update 23042018 12:31].

 

Voordat het hoofdstembureau de definitieve verkiezingsuitslag op vrijdagochtend bekend maakte, zijn raadsleden geïnformeerd over de grote verschillen. Sander van den Raadt (Trots Haarlem) en Frits Garretsen (SP) maakten bezwaar tegen de uitslag. De voorzitter van het hoofdstembureau wees de bezwaren af omdat volgens hem geen sprake is van fouten die die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.

Bij de bijeenkomst gingen er stemmen op dat de uitslagen voortaan digitaal moeten worden doorgegeven. Dat is een mogelijkheid die nu ook al bestaat. Sommige uitslagen zijn via WhatsApp doorgeven.

Normaal gesproken is de burgemeester voorzitter van het hoofdstembureau en presenteert hij de definitieve uitslag van de verkiezingen. Wienen was afwezig omdat hij ergens anders verplichtingen had. Nab weet niet waar de burgemeester was.

Door de afwezigheid van Wienen trad Cornelis Mooij op als voorzitter van het hoofdstembureau. Hij is het oudste lid van het hoofdstembureau. Formeel had wethouder Sikkema burgemeester Wienen moeten vervangen, maar ook zij liet verstek gaan ‘om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’, aldus woordvoerder Nab. Wethouder Sikkema is van GroenLinks. Die partij groeide door de verkiezingen van 5 naar 9 zetels.

De presentatie van de verkiezingsuitslag is op de website van de gemeente terug te zien. De verschillen tussen de voorlopige uitslag en die van de ondersteunende software verkiezingen (OSV) zijn in het gemeentelijke excel-document te bekijken.

 


 

1 Comment

  1. Koen 21 april 2018 at 16:46

    “Wienen moeten vervangen, maar ook zij liet verstek gaan ‘om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’, aldus woordvoerder Nab. Wethouder Sikkema is van GroenLinks. Die partij groeide door de verkiezingen van 5 naar 9 zetels.”

    Wat een rare reactie!!! Ze is gewoon vice-voorzitter van het stembureau, maar wil dan niet een vergadering voorzitten omdat dat voorzitten dan de schijn van belangenverstrengeling zou oproepen??? Dat maakt haar toch niet minder vice-voorzitter? (Als een dief niet in de rechtbank verschijnt, maakt het ‘m toch ook niet minder schuldig?)

    Erger nog is dat bij navraag blijkt dat de De Kiescommissie of wie dan ook bij de gemeente, geen enkel register bijhoudt van giften en diensten aan partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen!

    Het is een treurige constateringen voor het overgrote deel van de vrijwilligers die erg hun best doen op de stembureaus. Door tekortkomingen van de gemeente en de slordigheid en onzorgvuldigheid van enkelen, zijn verkiezingen in Haarlem een ongecontroleerd proces.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *