Waar was Wienen? -2-

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem wil niet zeggen waar hij was toen de definitieve verkiezingsuitslag bekend werd gemaakt. ‘Dat gaat je niks aan’, zei hij vriendelijk waarna hij zijn principiële standpunt toelichtte. Volgens Wienen hoeft een burgemeester niet elke stap te verantwoorden. Op de vraag of zijn afwezigheid te maken had met privé-omstandigheden ontkende hij dat.

Als voorzitter van het hoofdstembureau maken burgemeesters de uitslagen bekend van de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Wienen was de opvallend afwezig toen dat in Haarlem gebeurde.

Navraag bij ambtenaren van de gemeente leverde reactie op als: “Wij hebben ambtelijk geen taak om verantwoording af te leggen over dit soort afwegingen van de burgemeester”. En: “Ik heb u ook al eerder laten weten dat ik niet weet welke andere afspraak de burgemeester had. Ik vind dat ook niet belangrijk om te weten omdat de burgemeester zelf zijn afweging moet maken en ik er op vertrouw dat hij dat naar eer en geweten doet.”

Met zijn principiële standpunt neemt Wienen afstand van het gebruik dat bestuurders verantwoording afleggen over hun besluiten. Wienen zegt dat er mensen zijn die wel weten wat waar hij was toen de verkiezingsuitslag bekend werd gemaakt. Ook benadrukt hij dat hij betrokken is geweest bij de voorbereidingen tot het vaststellen van de definitieve uitslag.

Op verkiezingsavond maakte Wienen wel de voorlopige uitslag bekend. Later bleek dat er fouten zijn gemaakt bij het publiceren van de voorlopige verkiezingsuitslag. Het vaststellen van de definitieve verkiezingsuitslag werd hierdoor geen formaliteit. De lokale politieke partijen SP en Trots Haarlem hebben bezwaar gemaakt tegen de uitslag.

Overigens was niet alleen Wienen afwezig op de bijeenkomst. Zijn vervanger loco-burgemeester Cora Yfke Sikkema liet ook verstek gaan. Haar afwezigheid werd verklaard door het tegengaan van ‘de schijn van belangenverstrengeling’. Sikkema is van GroenLinks en dat was de partij die de verkiezingen in Haarlem won.

De redenatie van Sikkema volgende kunnen er voortaan beter geen mensen met politieke banden lid zijn van het hoofdstembureau. Uiteindelijk werd de verkiezingsuitslag bekend gemaakt door Cornelis Mooij (oud VVD-wethouder en -gedeputeerde), Pea Bosma (oud-VVD-raadslid) en Arjan van Noort (loco-gemeentesecretaris).

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *