Waar was Wienen? -1-

Burgemeester Wienen van Haarlem is voorzitter van het hoofdstembureau. Dat betekent dat hij de verkiezingsuitslag vaststelt. Maar toen de verkiezingsuitslag in Haarlem werd bepaald, was hij afwezig. De vraag die mij nu bezig houdt, is: Waar was Wienen?

Het houden van verkiezingen is een terugkerend ritueel. Politieke partijen moeten zich voor een bepaalde datum aanmelden, de gemeente stuurt kiezerspassen naar de huisadressen en in Haarlem worden 78 stembureau’s ingericht.

Als de stembureau’s op de verkiezingsdag om 21:00 uur sluiten, volgt ook een vastgesteld programma. Vrijwilligers tellen de stemmen, ambtenaren verwerken de uitslag en de burgemeester maakt zo snel als mogelijk de voorlopige uitslag bekend.

Om de verkiezingen af te kunnen sluiten, moet er alleen nog een document ondertekend worden met het eindresultaat: het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag. In Haarlem gebeurde dat op de volgende vrijdag tijdens een openbare zitting. Alleen burgemeester Jos Wienen was er niet bij. En dat terwijl zo’n datum al lang van tevoren vaststaat.

Waar hij wél was, is nog onduidelijk. Karin Nab van de afdeling Bestuur en Communicatie zegt over Wienen’s afwezigheid dat: “… de burgemeester zelf zijn afweging moet maken en ik er op vertrouw dat hij dat naar eer en geweten doet.”

Ook burgemeesterswoordvoerder Heleen van Loenen kan geen duidelijkheid geven: “Wij hebben ambtelijk geen taak om verantwoording af te leggen over dit soort afwegingen van de burgemeester. Indien u hier meer over wilt weten, kunt u aan de burgemeester vragen of hij daar iets over wil zeggen.”

Wienen werd op vrijdagochtend vervangen door oud-wethouder Cornelis Mooij. Dat is opvallend omdat loco-burgemeester Cora-Yfke Sikkema formeel Wienen’s plaatsvervanger is. Sikkema liet ook verstek gaan om ‘iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’, aldus Nab. Sikkema is van GroenLinks en die partij won door de verkiezingen 4 extra zetels.

Inmiddels is er een e-mail gestuurd naar burgemeester Wienen met de vraag waarom hij afwezig was bij de presentatie van de definitieve verkiezingsuitslag.

-Wordt vervolgd-


 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *