Wethouder subsidieert haar eigen hobby

Al enige tijd weet ik dat wethouder Sikkema toneel speelt bij een gezelschap dat subsidie ontvangt. Via de Kamer van Koophandel kwam ik er ook achter dat de penningmeester van deze toneelvereniging, DepotZ, haar directe buurman is. ‘Kan dit en is het wenselijk?’, vroeg ik mij de afgelopen weken af.

Natuurlijk heeft een wethouder recht op hobby’s en een privéleven. Vanuit dat oogpunt vind ik de feiten niet zo spannend en moet het kunnen dat zij gesubsidieerd toneelspeelt.

Pas toen het tot mij doordrong dat subsidies door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend, voelde het wat ongemakkelijk.

Feitelijk heeft wethouder Sikkema zich als collegelid zelf subsidie toegekend. En dat vind ik raar. Dat het geld op een rekening komt te staan van haar buurman, krijgt zo ook een iets andere lading.

Misschien had het uitgemaakt als Sikkema haar nevenactiviteit als toneelspeelster had vermeld. Maar bij ‘nevenfuncties’ op de website van de gemeente is daar niets terug te vinden.

En daarom heb ik een e-mail gestuurd naar de burgemeester. Ik heb hem gevraagd te reageren op de genoemde wetenswaardigheden omdat ik benieuwd ben wat hij ervan vindt. Een burgemeester is volgens de wet namelijk de hoeder van integriteit.

Onlangs stelde hij nog een onderzoek in naar vermeende belangenverstrengeling van een hoge ambtenaar bij het asfalteren van de Dreef. Dat was -saillant genoeg- nadat Sikkema een eerdere melding over die ambtenaar zou hebben genegeerd.

Wordt vervolgd.

 

Lees ook: Openheid bij gesubsidieerde amateurkunst.

1 Comment

  1. Jaap Lampe 15 februari 2018 at 11:51

    Ik vind het erg ver gezocht. De subsidies worden formeel door B&W goedgekeurd en toegekend, maar de aanvragen bij het Cultuurstimuleringsfonds gaan langs een onafhankelijke commissie die adviseert en waar vrijwel nooit van afgeweken wordt. Het is het bestuur van de toneelclub die een subsidie aanvraagt en de wethouder zit niet in het bestuur, maar is gewoon een van de spelers in het gezelschap. Bovendien zit cultuur niet in haar portefeuille, dus om nu te zeggen “wethouder Sikkemaa subsidieert haar eigen hobby” is echt een beetje onzin.

Laat een antwoord achter aan Jaap Lampe Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *